6724 Szeged, Bakay Nándor u. 50. | gemmaiskolakft@gmail.com | 06 62 / 891-800

Keresés
Close this search box.

Munkaközösségek

Asszisztensi munkaközösség bemutatása

Az asszisztensi munkaközösség tagjai

13 fő gyógypedagógiai asszisztens

1 fő munkaközösség vezető.

A munkaközösség célja, feladata:

 • a fejlesztő iskolai gyógypedagógiai munka segítése, támogatása a gyógypedagógus irányításának megfelelően
 • a szükséges dokumentum megírása, összeállítása (gondozási útlevél)
 • új és pályakezdő kollégák munkájának segítése
 • egymás munkájának folyamatos támogatása, szakmai segítségnyújtás
 • időpontban rögzített tapasztalatcsere hospitálások formájában
 • időpontban nem rögzített szükség szerinti esetmegbeszélés
 • a közösségi életben való folyamatos szerepvállalás
 • aktuális képzések, szakmai konferenciák, hasonló profilú intézmények nyílt/szakmai napjainak figyelemmel kísérése, tapasztalatok megosztása
 • munkaközösségen belüli hatékony, gyors, őszinte kommunikáció kialakítása
 • folyamatos kapcsolattartás más munkaközösségekkel
 • a vonatkozó jogszabályok ismerete, betartása
 • kéthetente értekezleteken való részvétel, melynek során az aktuális feladatok megbeszélése történik

 

Pedagógus munkaközösség bemutatása

Pedagógus munkaközösségünket 22 fő gyógypedagógus, 4 fő konduktor pedagógus és 1 fő gyógytornász kolléga alkotja. Általában 2 hetente szervezünk munkaközösségi értekezleteket, azonban az aktuálisan feldolgozott témának megfelelően ez heti rendszerességű is lehet. Az értekezleteken kötetlen és irányított beszélgetések, helyzetgyakorlatok, csoportmunka, gyakorlatorientált előadások, videók formái jelennek meg. A csoportos értekezleteken felül szükség esetén kisebb csoportokban összegyűlünk, hogy támogatni tudjuk egymást az esetlegesen felmerülő kérdésekben.

A 2022/23-as tanévre az alábbi célokat, feladatokat tűztük ki:

 • az iskolai szakmai munka átgondolt, összehangolt működtetése
 • egymás munkájának folyamatos támogatása, szakmai segítségnyújtás, esetmegbeszélések
 • időpontban rögzített szakmai tapasztalatcsere hospitálások formájában
 • a pedagógusok közösségi életben való folyamatos szerepvállalása (ünnepségek, programok szervezése)
 • szakfolyóiratok, szakirodalom, intézménytípusunkat érintő konferenciák, szakmai előadások folyamatos figyelemmel kísérése, megbeszélése
 • szülőkkel való hatékony kommunikáció kialakítását célzó közös műhelymunka létrehozása
 • a munkaközösség szakmai tapasztalatainak összegzése 4 területre vonatkozóan (önkiszolgálás, kommunikáció fejlesztés, mozgásfejlesztés, kognitív képességek)
 • az iskola szakmai működésének kritikus szemlélete a fejlődés szem előtt tartásával, korrekciós és innovatív ötletek megfogalmazása
 • adminisztratív dokumentumok pontos, precíz vezetése, ebben egymás segítése
 • munkaközösségen belüli hatékony, gyors, őszinte kommunikáció kialakítása
 • folyamatos kapcsolattartás más munkaközösségekkel
 • csapatépítés, munkaközösségformálás
 • kapcsolatfelvétel és meglévő kapcsolat ápolása más fejlesztő nevelés-oktatást végző intézményekkel

Fontosnak tartjuk mindemellett a főiskoláról érkező hallgatók fogadását, igyekszünk meglévő szakmai tapasztalatainkat a jövő gyógypedagógusainak átadni.

 

 

Szakmai munkaközösség bemutatása

Szakmai munkaközösségünkbe minden tanév elején kiválasztásra kerülnek intézményünkben dolgozó azon Kollégák, akik az adott tanév folyamán önértékelési folyamat részesei, továbbá akik minősítő vizsgára készülnek, illetve minősítési eljárásban vesznek részt.

Az önértékelési folyamat a pedagógus kollégák számára ötévenként kötelező feladat, mely folyamatot a munkaközösségen belül igyekszünk minél átláthatóbbá, tervezhetőbbé és eredményesebbé tenni.

A gyakornoki időszakban, mely pedagógus-életpálya első szakasza, igyekszünk a munkaközösségen belül minden segítséget megadni kollégáink számára, hogy minél inkább otthon érezzék magukat a gyógypedagógia gyakorlati területén, a mindennapi munkában, a szakmai dokumentációk elkészítésében, illetve, hogy felkészülhessenek a 2 év után kötelező minősítő vizsgára. A minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok munkáját igyekszünk a lehető legmagasabb fokban segíteni, mind a dokumentációkezelésekkel kapcsolatban, mind a szakmai előmeneteli rendszer által nyújtotta követelményeknek való magas fokú megfeleléssel kapcsolatban.

A Kollégákat érintő önértékelési folyamat, minősítő vizsga, minősítési eljárás szakmai dokumentációjának elkészítése igen összetett feladat az adott folyamatban résztvevőknek ehhez is igyekszünk a lehető legnagyobb szakmai segítséget megadni. Lehetőségük van a munkaközösség tagjainak egymás foglalkozásain hospitálni, felmerülő kérdéseikre választ kapni, problémáikra megoldási stratégiákat kidolgozni akár team munkában is.

A munkaközösségi értekezleteken igyekszünk átfogóan kezelni egy-egy felmerülő témát, több aspektusból megvizsgálni az eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, azonban ezeken túl személyes konzultáción is igyekszem munkaközösség vezetőként a Kollégák rendelkezésére állni, hiszen minél hamarabb találunk egy-egy felmerülő kérdésre választ, annál gördülékenyebb lesznek a mindennapok az intézményünkben, illetve sikeresek azon folyamatok, melyek Kollégáink szakmai munkáját érintik.

 

Megszakítás